Technologia przeciwwybuchowa zastosowana w wyświetlaczach Winmate zapewnia, że urządzenia te nadają się do stosowania w środowiskach, w których względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Technologia ma na celu zapobieganie wystąpieniu wybuchów poprzez eliminację ryzyka zapłonu spowodowanego iskrami elektrycznymi lub nadmiernym ciepłem wytwarzanym przez urządzenie. Ta cecha sprawia, że wyświetlacze przeciwwybuchowe Winmate są idealnym rozwiązaniem dla branż, w których występują i przetwarzane są materiały palne oraz gdzie ryzyko wybuchu jest wysokie.